Záväzná prihláška na kurz

Kurz / Seminár:
Cena za kurz / seminár:
Termín kurzu / seminára:
Meno, priezvisko, titul:
Ulica:
Mesto, PSČ:
Tel.:
Email:
Poznámka:

Bankové spojenie:

Peňažný ústav : VÚB, a.s.

IBAN : SK02 0200 0000 0038 7298 5453

Meno účtu :  Vzdelávacia agentúra PLUS s.r.o. 

Variabilný symbol: (uveďte dátum kurzu/seminára v tvare 00 00 0000)

Správa pre prijímateľa: (meno a priezvisko klienta vzdelávania  )Vyplnením prihlášky dávam súhlas  so spracovaním mojich osobných údajov, pre účely evidencie mojej účasti na kurze/seminári v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

  Súhlasím so všeobecnými podmienkami