Jazykový kurz - Nemecký jazyk pre opatrovateľky

Kurz Obsah vzdelávania Výstup

Kurz - Nemecký jazyk pre opatrovateľky

  1. Rodina
  2. Bývanie
  3. Domácnosť
  4. Cestovanie
  5. U lekára
  6. Choroby
  • Základné komunikačné zručnosti v odbore opatrovateľka.

Cieľom je schopnosť absolventov dohovoriť sa v nemeckom jazyku v bežných situáciách každodenného života v cudzom prostredí.

  • Konverzačný kurz