Rekvalifikačný kurz :  Kuchár , kuchárka

Otvárame: 2.11.2018, 30.11.2018, 18.1.2019

 

Kurz

Obsah vzdelávania Výstup

 Kuchár , kuchárka     

  1. Základy ekonomiky
  2. Potraviny a výživa
  3. Zariadenia prevádzok
  4. Technológia prípravy pokrmov
  5. Stolovanie                                                      
  6. Odborná prax
  • Akreditácia MŠVVaŠ SR
  • Uznanie kvalifikácie v odbore

 

Celkový počet hodín : 500

Teoretická príprava : 180 hodín    Praktická príprava : 320 hodín     

Forma štútia : kombinovaná ( prezenčná, dištančná )

Cena : od 450 EUR  ( cez RE - PAS  0 EUR )

 

Kurz je možné absolvovať aj formou individuálneho programu -

"kurz na mieru"

 

Obsahom vzdelávania rekvalifikačného kurzu kuchár - kuchárka sú poznatky z oblasti gastronómie, ktoré umožnia záujemcom o túto profesiu samostatne a kvalifikovane pracovať v oblasti spoločného stravovania v profesii, ktorá si vyžaduje špecifické zručnosti.

Absolvent rekvalifikačného kurzu získa poznatky o základných gastronomických pravidlách, poznatky o potravinách, nápojoch a výžive, poznatky o technologických postupoch pri príprave bežných aj náročných jedál, poznatky o HACCP, poznatky o obsluhe technického a technologického vybavenia prevádzky.

Absolventi rekvalifikačného kurzu získajú kvalifikáciu v odbore kuchár - kuchárka a majú možnosť získať živnostenské oprávnenie na prácu v gastronomických prevádzkach. Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného rekvalifikačného kurzu je vhodné aj pre uchádzača o prácu na európskom pracovnom trhu.

Kurz kuchár spĺňa kvalifikačný štandard - kód ISCO - 08 : 5120

 

Podklady k vzdelávaniu  - prístupné iba po zadaní hesla.

K stiahnutiu TU

 

  • RE - PAS

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v pôsobnosti samosprávnych krajov Slovenskej republiky mimo Bratislavského kraja od 20.10.2014 poskytujú príspevky na rekvalifikáciu uchádzača o zamestnanie evidovaným na ÚPSVaR  - informujte sa .

Cena kurzu cez RE - PAS  0 EUR                        

Klientom kurzu, ktorí sú evidovaní na ÚPSVaR  ( mimo okresu Prievidza ) preplácame cestovné  v prípade, že ÚPSVaR im tento príspevok nevypláca.